Strategia Europa 2020

Intrebari despre U.E? Apelati serviciul central de informare EUROPE DIRECT 0080 067 891 011

Europe2020

Europa 2020 este strategia pe zece ani prin care Uniunea Europeana îsi propune sa sprijine cresterea economica si ocuparea fortei de munca, lansata în 2010. Obiectivul ei este mai mult decât de a depasi criza din care economiile noastre îsi revin acum treptat. Strategia îsi propune sa elimine deficientele modelului nostru de dezvoltare si sa creeze conditii favorabile pentru o crestere economica inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Pentru a realiza acest lucru pâna la sfârsitul anului 2020, UE si-a fixat cinci obiective esentiale referitoare la: ocuparea fortei de munca, cercetare si dezvoltare, energie/clima, educatie, incluziune sociala si reducerea saraciei.

Cele cinci obiective sunt sprijinite de sapte initiative emblematice. Acestea ofera un cadru prin care UE si autoritatile nationale îsi sustin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020, cum ar fi inovarea, economia digitala, ocuparea fortei de munca, tineretul, politica industriala, combaterea saraciei si eficienta energetica.

Alte mecanisme existente la nivelul UE, cum ar fi piata unica europeana, bugetul UE si agenda externa a UE contribuie, de asemenea, la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Strategia Europa 2020 este pusa în aplicare ai monitorizata în cadrul Semestrului european, ciclul anual de coordonare a politicilor bugetare si economice.

Sursa informatiei: http://ec.europa.eu/europe2020