Semestrul European

Intrebari despre U.E? Apelati serviciul central de informare EUROPE DIRECT 0080 067 891 011

 

Toate statele membre s-au angajat sa atinga obiectivele Strategiei Europa 2020, transpunându-le în obiective nationale si politici favorabile cresterii economice. Dar pentru a obtine impactul dorit asupra cresterii este necesar ca eforturile individuale ale tuturor tarilor sa fie coordonate si concertate. 

Prin urmare, Comisia Europeana a creat semestrul european, ciclu anual de coordonare a politicilor economice. În fiecare an, Comisia Europeana analizeaza în detaliu programele statelor membre în materie de reforme economice si structurale si le ofera recomandari pentru urmatoarele 12-18 luni.

Semestrul european începe în momentul în care Comisia adopta Analiza anuala a cresterii, de obicei catre sfârsitul anului. Aceasta analiza stabileste prioritatile UE pentru anul urmator în domeniul cresterii economice si crearii de locuri de munca.

 

În luna martie, sefii de stat si de guvern adopta orientarile UE pentru politicile nationale, elaborate pe baza Analizei anuale a cresterii. Consiliul European de primavara face bilantul:

  • situatiei macroeconomice generale
  • progreselor înregistrate în atingerea celor cinci obiective fixate la nivelul UE
  • progreselor realizate în cadrul initiativelor majore ale strategiei.

Consiliul European ofera orientari privind aspectele bugetare, reformele macroeconomice structurale si domeniile care necesita o consolidare a cresterii, precum si recomandari referitoare la relatiile dintre aceste aspecte.

În aprilie, statele membre îsi prezinta planurile privind consolidarea finantelor publice (programele de stabilitate sau de convergenta), precum si planurile de reforma si masurile pe care intentioneaza sa le ia pentru a realiza progrese catre o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, în domenii precum ocuparea fortei de munca, cercetarea, inovarea, energia sau incluziunea sociala (programele nationale de reforma).

În perioada mai-iunie, Comisia evalueaza aceste programe si, daca este cazul, formuleaza recomandari specifice pentru fiecare tara. Consiliul UE discuta aceste recomandari, iar Consiliul European le aproba. Statele membre beneficiaza astfel de consiliere înainte de a începe sa îsi finalizeze proiectele de buget pentru anul urmator.

La sfârsitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie, Consiliul adopta oficial recomandarile specifice fiecarei tari. 

Daca recomandarile nu sunt urmate în termenul indicat, UE le poate adresa statelor membre avertismente politice. În cazul în care se înregistreaza dezechilibre macroeconomice sau bugetare excesive, se pot aplica stimulente si sanctiuni.

Reuniunile ministeriale pe teme specifice sunt esentiale pentru evaluarea reciproca si monitorizarea progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor UE si în derularea initiativelor majore ale Strategiei Europa 2020.

Pentru a garanta punerea în aplicare a politicilor necesare si participarea cât mai larga, se impune atât colaborarea cu Parlamentul European si cu alte institutii europene cu rol consultativ (Comitetul Regiunilor si Comitetul Economic si Social), cât si implicarea parlamentelor nationale, a partenerilor sociali, a regiunilor si a altor parti interesate.

Sursa informatiei: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_ro.htm

Sursa imaginii: http://eeas.europa.eu/delegations/new_zealand/press_corner/all_news/news/2013/20130219_nz_news_en.htm